Chirurgisch Mondmasker

Chirurgisch Mondneusmasker / Mondmaskers Protec

  • 3-laags
  • Type ||
  • Geproduceerd in Duitsland

Chirurgische mondneusmaskers versus FFP2 Mondmaskers

Het mondmasker is een vast onderdeel geworden van onze huidige samenleving en niet langer alleen maar iets ter bescherming van medisch personeel.

In Duitsland geldt al enige tijd de verplichting om in het openbaar alleen nog maar goedgekeurde mondmaskers te dragen maar er is veel onduidelijkheid over welke normen we nu precies moeten hanteren.

Er zijn 2 kwaliteitsnormen van toepassing bij mondmaskers. De één valt onder de wet persoonlijke beschermingsmiddelen en de ander onder de wet medische Hulpmiddelen.

 

Dit is wat je moet weten:

Wet Persoonlijke Beschermingsmiddelen PBM

NEN-EN 149: 2001+A1:2009

Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Filtrerende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes – Eisen, beproeving, merken

 

Wet Medische Hulpmiddelen

NEN-EN 14683:2019+C1:2014 of 2019

Beide methodes zijn goedgekeurd voor gebruik: Bron: https://lci.rivm.nl/covid-19-mondneusmaskers Datum: 31-07-2020: Advies OMT

 

Situatie Duitsland.

Heel Duitsland stelt als eis een mondmasker volgens NEN 14683:2019 verplicht, met uitzondering van de Deelstaat Beieren, daar is een mondmasker van het type NEN 149, FFP 2 verplicht. (stand 1-2-2021)

Er zijn 2 kwaliteitsnormen van toepassing bij mondmaskers

NEN-EN 149: 2001+A1:2009

Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Filtrerende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes – Eisen, beproeving, merken

NEN-EN 14683:2019+C1:2014 of 2019

Medische gezichtsmaskers – Eisen en beproevingsmethoden

 

Volgens de EN 149 norm zijn er 3 typen ademhalingbeschermingsmaskers:

FFP1 masker: dit is het laagste prestatieniveau om van een beschermingsmasker te kunnen spreken. Dit masker heeft een efficiëntie van minimaal 80% tegen partikels die door de lucht verspreid worden. De zijkant lekkage (rondom het gezicht) mag niet meer zijn dan 22%.

FFP2 masker: Is de gemiddelde categorie beschermingsmaskers en kent een efficiëntie niveau’s van 94% met een zijkant lekkage van maximaal 8%. Dit masker wordt o.a. gebruikt wanneer er sprake is van TBC. Het RIVM adviseert het gebruik van FFP2 maskers in geval van aerosolvormende handelingen zoals: bronchoscopie, cardiopulmonale reanimatie, tracheale intubatie, niet-invasieve beademing, handmatige beademing, optiflow, tracheostomie, handelingen aan het tracheostoma en uitzuigingen. 
FFP3 masker: Deze klasse biedt de hoogte bescherming en heeft een minimale efficiëntie van 99%. De zijkant lekkage mag niet meer zijn dan 2%. Dit masker wordt o.a. gebruikt bij het verwerken van chemicaliën en vluchtige stoffen.

Volgens de EN 14683 norm zijn er 4 typen chirurgische mondneusmaskers:

Type I masker: dit mondneusmasker heeft een filtratievermogen van > 95%.

Type II masker: dit mondneusmasker heeft een filtratievermogen van > 98%

Type IIR masker: dit mondneusmasker heeft een filtratievermogen van > 98% en heeft een extra vloeistofdichte laat waardoor het de “blood pressure risistant” test kan doorstaan, Deze test bepaald of het masker voldoende bescherming geeft indien er tijdens de medische handeling sprake is van een slagaderlijke bloeding. Deze maskers worden hoofdzakelijk gebruikt op de o.k.’s en tijdens zeer hoge risico behandelingen.

Type IIII masker: dit mondneusmasker heeft een filtratievermogen van > 99%