Belangrijk nieuws over toegelaten desinfectiemiddelen met Virusclaim (effectief bij Corona)

Desinfectiemiddelen die gebruikt worden tegen COVID19 maken virussen onschadelijk en zijn biociden. Biociden mogen in Nederland alleen gebruikt worden als deze zijn toegelaten door het Ctgb (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden), dat zijn toegelaten middelen. Omdat er voor virussen niet voldoende toegelaten middelen beschikbaar waren, zijn er tijdelijke vrijstellingen afgegeven door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Door deze vrijstellingen mochten middelen die nog niet zijn toegelaten door het Ctgb tijdelijk toch op de markt gebracht worden. De tweede reeks vrijstellingen verloopt op 4 maart en op 5 maart gaan er twee nieuwe vrijstellingen in.”

Ivm de dreigende tekorten aan desinfectiemiddelen is er het afgelopen jaar door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een aantal generieke tijdelijke vrijstellingen verleend voor niet regulier toegelaten desinfectiemiddelen in verband met COVID19.

 

Deze tijdelijke vrijstelling verloopt op 4 maart 2021. Dit betekend dat produkten die een tijdelijke vrijstelling hadden niet langer geleverd of opgebruikt mogen worden. En dat houd in dat er een verbod is gekomen op het verhandelen en gebruiken van deze middelen met betrekking tot bestrijding van Covid-19.

 

Vanaf 5 maart mogen alleen toegelaten middelen en middelen die expliciet genoemd staan in de nieuwe vrijstellingslijst verhandeld en gebruikt worden voor hand- en oppervlakte desinfectie tegen het coronavirus. De vrijgestelde middelen staan in de bijlage van het vrijstellingsbesluit en de toegelaten middelen zijn via de toelatingenbank van het Ctgb te vinden. De nieuwe vrijstellingen zullen worden gepubliceerd in de Staatscourant en zijn ook te vinden op https://biociden.nl/coronavirus.

 

Daarnaast zal een lijst met toegelaten en vrijgestelde middelen die gebruikt mogen worden tegen het coronavirus worden gecommuniceerd op de website van het Ctgb: bekijk deze lijsten via ondergenoemde links

 

 

Het toezicht door de ILT en NVWA zal in de 1e helft van 2021 extra aandacht gegeven worden aan producenten en distributeurs die middelen met een tijdelijke toelating verkochten.

Klanten, gebruikers en distributeurs die voorraden hebben van deze middelen met een tijdelijke toelating worden dringend verzocht de producent of importeur te contacteren om na te gaan of zij hun middelen terug kunnen sturen.

Vanaf 5 maart mogen alleen toegelaten middelen en middelen die expliciet genoemd staan in de nieuwe vrijstellingslijst verhandeld en gebruikt worden voor hand- en oppervlakte desinfectie tegen het coronavirus.